Sveaskog

Skogsvårdsportalen

Logga in

Användare
Lösenord
 
Läs om hur Sveaskog hanterar personuppgifter här
Hantering av personuppgifter

Sveaskog Förvaltnings AB är personuppgiftsansvarig. De personuppgifter som behandlas i Skogsvårdsportalen är namn, adress samt kontaktuppgifter som telefonnummer och e-post. Skogsvårdsportalen används för produktionsplanering och behandlingen av personuppgifter krävs för spårbarhet, planering och uppföljning av utförda åtgärder. Personuppgifter kopplade till objekt sparas i fem år efter att ett objekt avslutats, dock 7 år för arbetsorder och slutrapport. Inloggningsuppgifter sparas så länge man är anställd eller har uppdrag för Sveaskog. Drift- och förvaltningspartner av teknisk lösning kan komma att ta del av dina personuppgifter. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Sveaskog behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Datainspektionen är tillsynsmyndighet gällande integritetskyddsfrågor och det är dit man vänder sig med klagomål över behandlingen av personuppgifter. Sveaskog Förvaltnings AB (Torsgatan 4, 105 22 Stockholm, 556016–9020, 0771–787 000
Om du behöver hjälp kan du nå Sveaskogs IT-support via e-post: IT-support@sveaskog.se eller telefon: 08-65 591 50. Öppen för ärendemottagning måndag till torsdag 07:00-17:00, fredagar till 16:00. Den skogliga supporten som hanterar bl.a. Skogsvårdsportal-ärenden öppnar 08:00, lunchstängt 12:00-13:00.
Om cookies
En kaka (cookie) är en liten textfil som en webbplats begär att få spara på besökarens dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan är möjlig att använda för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma kaka.

Skogsvårdsportalen använder cookies för att spara de val användaren gör vid sökningar.

Läs mer på post och telestyrelsens hemsida